Selvbetjeningsløsning
Enklere informasjonsutveksling gir bedre service og raskere saksbehandling!
Direktoratet for abeidstilsynet (DAT) har utviklet sin nettbaserte selvebetjeningsløsning for "Godkjenning av bedriftshelsetjeneste" med DIGIFORMS. Enklere dialog gir forbedrede arbeidsrutiner og store tidsbesparelser internt. Raskere behandling av saker gir bedre service og forbedrer omdømmet eksternt.
Om prosjektet
Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg bedrifthelsetjeneste. Tilbydere av bedrifthelsetjeneste til pliktvirksomhetene skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning. DAT mottar årlig flere hundre søknader fra tilbydere av bedriftshelsetjenester. Nye bransjer / sektorer med plikt til å få godkjent BHT tilkommer og antallet søknader forventes å øke fremover. Som et ledd for å yte bedre service håndteres nå alle søknader gjennom en nettjeneste basert på DIGIFORMS, med et intuitivt og lettfattelig brukergrensesnitt.
DIGIFORMS - skreddersydd selvbetjening på rekordtid!
I tett samarbeid med Direktoratet for Arbeidstilsynet har Metafocus utviklet en skreddersydd løsning for godkjenning av bedriftshelsetjeneste via Internett. Løsningen er integrert med direktoratets egenutviklede saksbehandlingssystem og har en grafisk profil som er lik den i AltInn og vil i fremtiden tilbys under deres autorisasjonstjeneste. Løsningen ble realisert i raskt tempo under siste kvartal 2009 og produksjonssatt som planlagt den 1 januar 2010 Metafocus har vært ansvarlig for utvikling, vedlikehold og videreutvikling av selvbetjeningsløsningen basert på DIGIFORMS. Utviklingsprosessen har vært iterativ og Metafocus har vært involvert i alt alt fra konseptutvikling og interaksjonsdesign til integrasjon, test og produksjonsetting. Løsningen er sømløst integrert med DAT´s egenutviklede saksbehandlingssystem.
Sentrale funksjoner i e-tjenesten:
automatisk opprettelse av sak ved hver nye søknad
heldynamisk søknadsprosess [sporvalg, registrering av informasjon]
preutfylling med data fra Brønnøysundsregistrene
oppdatert hjelpeinformasjon enkelt tilgjengelig og synlig på rett plass
sikker overføring av søknader
avansert validering - samlet kontroll av søknad før insendelse
mulighet for opplasting av tilhørende vedlegg
logging og tosides verifisering av mottatte søknader
Fakta om prosjektet
 
Kunde:
Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT)
Type løsning:
Selvbetjening
Søknadskjema
Leverandør
Metafocus
Leveranse
Planlegging og konseptutvikling
Design
Integrasjon
Utnyttet funksjonalitet
Skjemavisning
Dokumentproduksjon
Mailutsendelse
Datakilder og prosessmotor
Resultat
Bedre service
Raskere saksbehandling
Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan våre kampanjer virker og for å forbedre brukeropplevelsen.
 
 
Metafocus AS
Prinsens gate 2b 0152, Oslo Norway
Kontakt oss +47 45 48 50 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by DIGIFORMS Server
Copyright © 2020 - Metafocus AS