Kundedialog
Dokumentproduksjon for skandinavias ledende drivstoff- og servicestasjonskjede
Siden høsten 2012 håndterer DIGIFORMS dokumentproduksjon av forskjellige standardbrev for Statoil Fuel and Retail sin virksomhet i Norge,Sverige og Danmark. Bruken utvidgas under 2013 till Baltikum og Polen. DIGIFORMS er installert i kundens sentrale driftsenter i Helsinki.
Om prosjektet
Statoil Fuel and Retail har idag cirka 2300 fullservicestasjoner, 18.500 medarbeidere i 8 forskjellige land. Virksomhetens kunderelasjoner krever utstrakt skriftlig og elektronisk dialog med tusenvis av kunder, og innebærer produksjon og vedlikehold av hundrevis av standardbrev relatert til ulike forretningsmessige prosesser for person- og firmakortkunder.
Smertefri oppgradering
Tidligere dokumentplattform ble på kort tid oppgradert til DIGIFORMS, slik at Statoil Fuel and Retail i dag har en integrert, fleksibel og fremtidsrettet plattform som kan håndtere en mengde ulike behov. Dette skyldes nøyaktig planlegging og omtanke for bakoverkompabilitet og malformater basert på standard W3C teknologi.
MQ Series, kundebrev og e-post
DIGIFORMS får avlevert data fra stormaskinmiljøer ved bruk av standard IBM MQ-Series, og leverer direkte utskrifter til PCL og Postscript-skrivere. I tillegg kan kunder med registrert e-post adresse motta meldinger som PDF- og HTML-rapporter. Alt basert på en og samme mal. Bruken av åpne, internasjonale XML-standarder gir økt sikkerhet, stabilitet og bedret gjenbrukbarhet av løsningene. Statoil Fuel and Retail hadde fra tidligere kompetanse på DIGIFORMS-teknologien, og kan gjennom oppdatering av platformen både nyte godt av nye funksjoner, samt selv bruke opparbeidet kompetanse videre i både vedlikehold og videreutvikling av dokumentmaler.
Nøkkelerfaringer:
Integrasjon
Standard teknologi gir fleksible integrasjonsmuligheter
Revisjonskontroll
Gir enklere og bedre kontroll ved håndtering av ulike dokumentversjoner
Selvdrevne
Statoil Fuel and Retail vedlikeholder og videreutvikler selv brevmalene i dialog med programansvarlige i stormaskinmiljøet.
Fakta om prosjektet
 
Kunde
Statoil Fuel and Retail
Leverandør
Metafocus AS
Type løsning
Dokumentproduksjon av forskjellige standardbrev basert på data fra stormaskin
Kunden vedlikeholder aktuelle maler med Digiforms Designer
Integrasjon mot stormaskin (MQ Series)
Resultat
Sikrer tidligere investering i software
Standardisert dokumenplattform kan integreres med nye systemer
Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan våre kampanjer virker og for å forbedre brukeropplevelsen.
 
 
Metafocus AS
Prinsens gate 2b 0152, Oslo Norway
Kontakt oss +47 45 48 50 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by DIGIFORMS Server
Copyright © 2020 - Metafocus AS