60 egenproduserte e-tjenester / over 10 000 innkomne søknader
Selvbetjening i fokus
Siden 2006 har Utdanningsdirektoratet benyttet Digiforms for egenutvikling av eksterne e-tjenester. Nå kommer også de interne tjenestene. Egenmelding ble, som den første av disse, lansert 1. november 2014.
Bakgrunn
Direktoratet så et stort effektiviseringspotensial gjennom automatisering av tjenester og prosesser.
Tidsbesparelser kunne oppnås gjennom: • bedret samhandling mellom innbyggerne og direktoratet. • forenklet dialog mellom direktoratets 350 ansatte.
Løsning
I en startfase samarbeidet saksbehandlere hos Utdanningsdirektoratet med konsulenter fra Metafocus. I en workshop over 3 dager ble blant annet følgende aktiviteter gjennomført:
• kartlegging av prosesser / fellesnevnere / gjenbrukbare elementer • innføring i bruk av DIGIFORMS gjennom faktisk implementering av e-tjeneste • utnevnelse av superbrukere med kjennskap til kundens arkivløsning
Intern e-tjeneste ‘Egenmelding’
Tjenesten gjøres enkelt tilgjengelig gjennom Direktoratets single sign-on løsning for de ansatte. Overordnet tjenesteprosess er som følger:
• forhåndsutfylling av skjema gjennom automatisk oppslag på brukeridentitet i internt register (Active Directory) • bruker fyller i resterende felter og utfører innsending • data gjøres tilgjengelig nærmeste overordnede for godkjenning • egenmelding overføres HR avdelingen
Intern Digiforms Server er installert og forberedt på masseproduksjon. Etablering av flere tjenester vil kunne gjøres enda raskere ettersom arkitektur og byggeklosser allerede er implementert.
Resultat
mindre feilregistrering og mangler ved søknader
miljøbesparelser (ett kilo papir utgjør i snitt 1 kilo CO2)
automatisert løsning sparer tid og gir raskere saksbehandling
enklere utfylling
økt tilgjengelighet gjennom døgnåpen tjeneste
bedre datakvalitet
Fakta om prosjektet
Kunde
Utdanningsdirektoratet er etaten for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.
Leverandør
Metafocus i samarbeid med ansatte hos Utdanningsdirektoratet samt Evry.
Type løsning
Eksterne og interne e-tjenester basert på plattformen DIGIFORMS.
Kontakt
For mer informasjon ta kontakt med: Peter Magnusson, Metafocus Tlf: 45 48 50 20
Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan våre kampanjer virker og for å forbedre brukeropplevelsen.
 
 
Metafocus AS
Prinsens gate 2b 0152, Oslo Norway
Kontakt oss +47 45 48 50 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by DIGIFORMS Server
Copyright © 2020 - Metafocus AS